Main Menu

ભચાઉ અને રાપર તાલુકા ના સુરજબારી શિકારપુર માનાબા કાનમેર કડોલ ના મીઠાના કારખાના જે લીજ પર ચલાવા માટે સરકાર પાસેથી ભાડે લેઈ ને મીઠા નુ ઉત્પાદન થાય છે

જે સરકાર શ્રી એ 2012 મુદત પુરી થઈ ગઈ છે છતાય આ કારખાના પર કોઇ કાયૅવાહી કરવામા આવતી નાથી અને સાથે સાથે લીગંલી લાઈટ કે લીજ પન હોતી નથી અને લીજ 100 કે 200 એકર ની હોય છે અને બાકી દબાન કરી ઉત્પાદન 1000/2000 એકરમા કરવામા આવે છે જે ગેર કાયદે છે અને આ બંધુ પોલિસ ના સપોટ અને રાજકીય આગેવાનો થી ચાલી રહીયૂ છે આ બંધા કારખાના ઇલીગલ છે જો સરકાર આ કારખાના વિસે કાયદેસર કાયૅવાહી કરવામા નહી આવેતો ઊપવાસ કે ગાંધીમાગૅ જવુપડે તો જશુ અને હાઈકોટ નો દરવાજો ખંખડાવો પડસે તો પણ કરસુ…સદાય સરકાર મારી માગણી સવીકારે સરપંચ શ્રી સુરજબારી ગામપચાયત રહેમત બહેન સીધીક ભાઈ સમા
દિનેશ કાઠેચા ભચાઉ