Main Menu

કચ્છ ભુજ ગણતરીના કલાકો મા ચેઈન સનચીના ગુનહાનોશ ભેદ ઉકેલી એક આરોપી ને ઓરીજીનલ મુદ્દા માલ સાથે સપુણ રિકવ

પકડી બી ડીવીઝન પોલીસ ભૂજ સહેર પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ તા,21/10/2018
મે શ્રી પોલીસ મહાનિરીક્ષક ડી બી વાઘેલા સા સરહદી રેન્જ ભૂજ કચ્છ તથા ઈનચારજ પોલીસ અધીકશક જેકે જયસવાલ સાહેબ તથા ના પોલીસ અધીશક શ્રી જે એન પચાલ સા ભુજ વિભાગ ભૂજ નાઓના મારગદરશન અને સૂચના મુજબ ગણતરીના કલાકો પો ઈનસ વિકે ખાટ ઓનિ રાહબરી હેઠળ ઉપરોકત ચેઈન સનેચીગ આરોપી પકડી પાડવામાં આવેલ છેઅને તેની પાસેથી ગુનહામા વપરાયેલ મો સા કિ,25000/તથા એક સોનાની ચેઈન કિ 34000/એમ કુલે કિ 59000/નો મુદામાલ રીકવરી કરતી ભુજ સહેર બી ડીવીઝન પોલીસ
આ કામગીરી પો ઈનસ વિકે ખાટ તથા પો સબ ઈનસ એમકે ચોધરી તથાપો હેડ કોનસ પકજ કુમાર આર કુશવાહા તથ ફલજી ભાઈ ,રાજેન્દ્ર સીહ જાડેજા જોડાયેલા હતા આ કામના ગુના ની તપાસ પો ઈનસ વિકે ખાટ ચલાવી રહ્યા છે
પકડાયેલા ઈસમ કાદર ઈમરાહીમ ખલીફા ઉ 20 રહે માજોઠી મસીદ કેમપ એરીયા ભૂજ
દિનેશ કાઠેચા ભચાઉ
બયોરો ચીફ કચ્છ